Energielabel utiliteit

Wat kost uw energielabel ?

U heeft al een energielabel utiliteit voor € 490,- exclusief btw, voor panden met een gebruiksoppervlakte tot 100 m².
Daarboven geldt een toeslag van € 0,54 per m2 exclusief btw
Bij afmetingen groter dan 500 m² kan de prijs later worden aangepast.
Door onderstaande lijst in te vullen kunt u in stap 2 aangeven met wie er telefonisch contact moet worden opgenomen om een afspraak te maken.
Ook kunt u hier opmerkingen of vragen kenbaar maken.
De afspraak bevestiging krijgt u per email toegestuurd.
De vragenlijst gebruikt de gegevens van het kadaster.
De aangegeven oppervlakte van het verblijfsobject/gebouw komt meestal niet overeen met de gebruiksoppervlakte die relevant is voor het energielabel!

Wanneer u bijvoorbeeld een bedrijfshal met werkplaats en kantoorgedeelte heeft, zal de gebruiksoppervlakte waarschijnlijk alleen betrekking hebben op het kantoorgedeelte en dus lager uitvallen dan de oppervlakte aangegeven in het kadaster.

De EPA-U adviseur komt op locatie langs en zal aan de hand van bestaande tekeningen en uit te voeren metingen het correcte gebruiksoppervlakte vaststellen, wat dus bepalend is voor de prijs van uw energielabel.

Voor een meer gedetailleerde omschrijving van gebruiksfunctie kijkt u op https://www.rvo.nl/veelgestelde-vragen

Onder utiliteit vallen de volgende bedrijfsgebouwen:
 • kantoorgebouwen
 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • bijeenkomstengebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen (verwarmd en matig verwarmd)
 • logiesgebouwen
 • cel- en winkelfunctie gebouwen
Een energielabel utiliteit is niet nodig voor de volgende gebouwen:
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening)
 • gebouwen voor religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2;
 • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
 • tijdelijke bouwwerken met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen)
 • een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt
 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren of garages).
Wanneer de gebruiksoppervlakte van het winkel/kantoor gedeelte 50 m² of groter is dient u hiervoor een energielabel utiliteit aan te vragen. Voor uw woning een apart energielabel voor woningen.
Iedere eigenaar van een kantoor groter dan 100 m² moet vanaf 1 januari 2023 een energielabel kunnen tonen dat minimaal voldoet aan energielabel C. Een gebouw(deel) met de gebruiksfunctie kantoor waarvoor geen geldig energielabel is afgegeven (en geregistreerd) dat minimaal voldoet aan energielabel C mag vanaf dat moment niet meer als kantoor worden gebruikt.