Energielabel Brabant

Energielabel Brabant

Energielabel Brabant verzorgt de certificering van uw bewijsstukken ten behoeven van uw Definitief Energielabel woningbouw.

Met andere woorden; onze erkend deskundige stelt vast of de door u ingediende bewijsstukken aan de regelgeving voldoen.

Is dit het geval, dan kan de erkend deskundige de bewijsstukken goedkeuren. Na goedkeuring ontvangt u direct per mail van de overheid uw definitief energielabel.
Wanneer echter één of meerdere bewijsstukken niet voldoen aan de voorschriften dan zal de erkend deskundige deze afkeuren. U ontvangt hierover per mail bericht waarna u kunt inloggen op de energielabel applicatie. Hier leest u per woningkenmerk waarom een bewijsstuk niet is goedgekeurd en wat u vervolgens kunt doen om dit te verhelpen.